...
...
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2562
หน้า: 11-18
ประเภท: บทความวิชาการ
View: 43
Download: 21
Download PDF
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารโรงเรียนสองภาษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน)
The Guidelines for The Best Practice in The Administration of Bilingual Schools under Local Administrative Organization in Provincial Cluster 16 (the Upper Northern)
ผู้แต่ง
รชยา สร้อยวงค์, ไพรภ รัตนชูวงศ์, สุวดี อุปปินใจ
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 17

วันนี้: 306

เมื่อวานนี้: 304

จำนวนครั้งการเข้าชม: 192,745


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093