...
วารสารย้อนหลัง
...
เมษายน - มิถุนายน 2567
ปีที่ 12 ฉบับที่ 47 (2567)

Published: 30 มิถุนายน 2567


...
มกราคม - มีนาคม 2567
ปีที่ 12 ฉบับที่ 46 (2567)

Published: 31 มีนาคม 2567


...
ตุลาคม - ธันวาคม 2566
ปีที่ 12 ฉบับที่ 45 (2566)

Published: 21 ธันวาคม 2566


...
กรกฎาคม - กันยายน 2566
ปีที่ 11 ฉบับที่ 44 (2566)

Published: 22 กันยายน 2566


...
เมษายน - มิถุนายน 2566
ปีที่ 11 ฉบับที่ 43 (2566)

Published: 27 มิถุนายน 2566สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093