...
วารสารย้อนหลัง
...
เมษายน - มิถุนายน 2566
ปีที่ 11 ฉบับที่ 43 (2566)

Published: 27 มิถุนายน 2566


...
มกราคม - มีนาคม 2566
ปีที่ 11 ฉบับที่ 42 (2566)

Published: 27 มีนาคม 2566


...
ตุลาคม - ธันวาคม 2565
ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 (2565)

Published: 19 ธันวาคม 2565


...
กรกฎาคม - กันยายน 2565
ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 (2565)

Published: 5 ตุลาคม 2565


...
เมษายน - มิถุนายน 2565
ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 (2565)

Published: 25 มิถุนายน 2565สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093